Oktatási Kerekasztal

Az Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal (OKA) 2007. március 20-án jött létre azzal a céllal, hogy kidolgozzon egy javaslatcsomagot a magyar közoktatás megújítására, és ezen keresztül a rendkívül alacsony magyarországi foglalkoztatás javítására. Az OKA tagjait a miniszterelnök, a parlament illetékes bizottságai, a Magyar Tudományos Akadémia, a Gazdasági és Szociális Tanács, tudományos és szakmai szervezetek, szakszervezetek, vállalkozói kamarák, a magyarországi történelmi egyházak delegálták.

 

Az OKA 2007. március 20-án tartotta meg alakuló ülését amelyen az OKA elnöke szakértőkkel történt előzetes konzultációk alapján javasolta, hogy 11 témacsoportban készüljenek helyzetfeltáró és a  javaslatokat összefoglaló vitaindító tanulmányok. A témacsoportokban folyó szakmai munkát a tagok  közül felkért témafelelősök koordinálták. Az OKA már a közös munka elindítása során célul tűzte ki, hogy a Kerekasztal által elfogadott, az egyes témacsoportokhoz kapcsolódó helyzetértékelések és javaslatok alapján elkészíti a közoktatás megújításának feladatait összefoglaló Zöld könyvet.

 

Ez a honlap ennek a munkának az eredményeit tartalmazza: magát a Zöld könyvet, az ehhez  készített háttértanulmányokat, a szakértők és más érdekeltek részvételével rendezett konferenciákat, valamint az Kerekasztal üléseinek anyagait. A honlap készítői segítséget szeretnének nyújtani mindazok számára akik a maqyar közoktatás megújításán dolgoznak.

Zöld könyv

Háttértanulmányok

A kora gyermekkori fejlődés elősegítése

Szakképzés és lemorzsolódás

A különleges oktatást, nevelést és rehabilitációs célú fejlesztést igénylő (SNI) gyermekek ellátásának gyakorlata és a szükséges teendők

A közoktatási intézmények teljesítményének mérése-értékelése, az iskolák elszámoltathatósága

Tanárképzés, továbbképzés

A tanulás és tanítás tudományos megalapozása

Az iskolaügy intézményrendszere, finanszírozása

Foglalkoztatáspolitikai eszközök az oktatási reformok sikerének előmozdítására

A demográfiai folyamatok hatása a közoktatás költségvetésére

Konferenciák

Könyvbemutató konferencia, 2008. november 25.

Nemzetközi konferencia a magyar közoktatás megújításának stratégiai kérdéseiről, 2007. szeptember 3.

Konferencia a közoktatás megújításáról Magyarországon, 2007. szeptember 25.

A Kerekasztal ülései

2007. március 20.

2007. április 2.

2007. április 17.

2007. május 2.

2007. május 15.

2007. május 29.

2007. június 13.

2007. június 26.

2007. július 10.

2007. szeptember 11.

2007. október 30.

2007. november 20.

2007. december 11.

2008. január 22.

2007. március 18.

2008. június 18.

Green Book